Skip to main content Skip to search
Vilniaus g. 31, Vilnius | Rotušės g. 8, Biržai
I - V: 8.00 val. - 17.00 val.
+370 601 08 243
buhalterija@imfina.lt

Paslaugos

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGOS

Buhalterinių paslaugų teikimas yra pagrindinė mūsų veiklos sritis. Tvarkome smulkių bei vidutinių įmonių buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansainės atskaitomybės sudarymo pagal galiojančius LR įstatymus bei Verslo apskaitos standartus. Esant poreikiui, rengiame apskaitos politiką ir tvarką.

Atstovaujame klientą VMI, Sodroje, Registrų centre, Darbo inspekcijoje ir kitose valstybinėse įstaigose.

Panaudojant naujausias informacines technologijas galime klientams suteikti prieigą prie buhalterinės apskaitos programos iš bet kurios vietos.

MOKESČIŲ KONSULTACIJOS

Teikiame profesionalias konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenis pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, socialinio draudimo ir kitais mokesčių klausimais,  konsultuojame dėl mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo, sandorių apmokestinimo. Teikiame pagalbą ruošiantis įmonės turto inventorizacijai bei ją atliekant.

Rengiame prašymus bei atsakymus Valstybinei mokesčių inspekcijai  dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, mokesčių permokų įskaitymo ar grąžinimo, registravimo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju bei kitais klausimais. Konsultacijos mokesčių klausimais apima ir klientų atstovavimą visose mokesčių administravimo institucijose.

PERSONALO APSKAITA

Darbo užmokesčio apskaita yra daug specifinių žinių reikalaujanti apskaitos sritis, o personalo valdymas bei administravimas įprastai atima daug laiko ir pastangų. Perėmę klientų personalo bei darbo užmokesčio apskaitą, mes atliekame šias funkcijas:

 • Darbo sutarčių su darbuotojais rengimas
 • Darbo sutarčių registravimo žurnalo pildymas
 • Įsakymų/sprendimų protokolų, susijusius su darbo santykiais rengimas
 • Darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas
 • Pranešimų SODRAI apie įdarbinimą/atleidimą/priskaičiuotą darbo užmokestį teikimas

Atostoginių skaičiavimas

ĮMONIŲ STEIGIMAS

Norinčius pradėti nuosavą verslą, konsultuojame dėl optimalios naujai steigiamos įmonės formos pasirinkimo. Steigiame šių tipų įmones:

 • UAB – Uždaroji akcinė bendrovė
 • MB – Mažoji bendrija
 • IĮ – Individuli įmonė
 • VŠĮ – Viešoji įstaiga

Įmonių steigimas paprastai užtrunka 2-4 dienas. Taip pat primename Jums, kad juridinis asmuo įregistraves naują imonę per 5 d.d. nuo pranešimo apie registravimą mokesčių mokėtojų registre privalo pateikti reikiamus duomenis VMI, kur turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo apskaitą tvarkantis asmuo (įmonė).

VYR. BUHALTERIO PASLAUGOS

Ši paslauga yra aktuali įmonėms, kurios turi savo apskaitininką, o samdyti visu etatu dirbantį vyriausiąjį buhalterį nenaudinga arba neapsimoka. Todėl mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms siūlome vyriausiojo buhalterio paslaugas, užtikrindami paslaugos konfidencialumą.

Vyriausiojo buhalterio paslauga apima pirminių dokumentų patikrą, sąskaitų plano pritaikymą įmonės poreikiams, tinkamos apskaitos politikos sudarymą, deklaracijų teikimą ir metinių finansinių ataskaitų parengimą.  Jei turite klausimų ar norėtumėte sužinoti daugiau apie teikiamas paslaugas, kviečiame susisiekti.

PASLAUGOS FIZINIAMS ASMENIMS

Teikiame buhalterinės apskaitos ir konsultacijų paslaugas fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą:

 • Pildome metines gyventojų pajamų (GPM) ataskaitas
 • Apskaičiuojame mokėtinus mokesčius pagal pasirinktą individualią veiklą.
 • Padedame susigrąžinti permokėtą GPM.
 • Pildome gyventojų turto deklaracijas.
 • Atstovaujame klientų interesus Valstybinėse institucijose

Ūkininkams, gavusiems ar pretenduojantiems gauti ES paramą, tvarkome buhalterinę apskaitą naudojant dvejybinę apskaitos sistemą.

Vertiname iš Kliento gautos informacijos svarbą ir laikomės etinių principų.

Savo profesinę veiklą esame apdraudę civilinės atsakomybės draudimu.

Mūsų teikiamos buhalterinės paslaugos yra prieinamos visoje Lietuvoje.